skip to Main Content

Het Baafje is hét zwembad van en voor Heiloo. Sport Servicepunt Langedijk – de organisatie die sinds 2014 het bad exploiteert – vindt het belangrijk dat dit zo blijft. Het is daarom nodig om te weten wat de wensen en behoeften van de Heilooërs zijn. Om dat uit te zoeken zijn zeven studenten van de NHTV Internationale Hogeschool Breda op pad gegaan. In oktober en november 2015 hebben zij 356 enquêtes afgenomen, zowel op straat als via internet. Daarnaast hebben ze bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen geïnterviewd.

Gezellig, overzichtelijk en authentiek: bezoekers vinden Het Baafje een fijne plek om lekker actief bezig te zijn. Ze bezoeken het zwembad ter ontspanning, omdat het er veilig is en omdat er een gevoel van saamhorigheid heerst. Dat zij ook vinden dat Het Baafje belangrijk is voor Heiloo blijkt uit de grote bereidheid om – als het zwembad daardoor voort kan blijven bestaan – eenmalig een gift te doneren.

Wel gaat Het Baafje een aantal zaken verbeteren. De openingstijden worden verruimd en bezoekers worden beter geïnformeerd over de activiteiten, want daar is veel interesse voor. Ook gaat Het Baafje mensen meer betrekken bij het reilen en zeilen van het zwembad. Dit geldt ook voor scholen, verenigingen en ondernemers, die graag meer met Het Baafje samen willen werken. Met uitbreiding van de entree gaat de doorstroming op drukke dagen sneller. De uitstraling van het peuterbad wordt opgevrolijkt. Een breed gedeelde wens is een glijbaan in het zwembad; Het Baafje zal zich dan ook inzetten om dit te realiseren, onder andere met de Supportersactie.
Het volledige rapport vindt u hier.

cover

 

Back To Top