skip to Main Content

Ontstaan van de Vrienden

In de zomer van 2011 bleken er plannen bij de gemeente Heiloo te bestaan om zwembad Het Baafje te sluiten. Na de aanschaf van zonnecollectoren als verwarmingsmethode om het zwembadwater op temperatuur te brengen, bleef het zwembad vaak dicht. De zonnecollectoren hebben niet genoeg capaciteit om het badwater te verwarmen. Met veel gevolgen: minder bezoekers, minder abonnementenverkoop en een tekort op de begroting.

Een groep enthousiaste zwemmers organiseerde zich om stilzwijgende sluiting van het zwembad te voorkomen. Het resultaat: in de maanden juli augustus 2011 zijn er 8.000 handtekeningen verzameld en aangeboden aan de wethouder. Doel van deze actie “Red het Baafje” was er voor zorg te dragen dat het openlucht zwembad het Baafje met een rijke historie in Heiloo geopend blijft. Indien het 50 meter bad zou verdwijnen is dat onherstelbaar en niet alleen voor de vele enthousiaste zwemmers.

Vrijwilligers nodig

Voor de activiteiten die we deze zomer in Het Baafje gaan organiseren kunnen we vrijwilligers goed gebruiken. De voorbereidingen op het openingsfeest, tussentijdse activiteiten voor de jeugd, veldwacht op drukke dagen, we kunnen je hulp goed gebruiken.

Werk je liever achter de schermen of steek je je handen liever uit de mouwen door mee te helpen bij het (groen)onderhoud? Meld je dan aan met het vrijwilligersformulier

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Baafje wordt gevormd door: Joke Bart (Voorzitter), Gea Schilte (Secretaris), Bert van Engen (Penningmeester), Klaas Schaafsma en Rene Dijkstra

Missie en doelstellingen van De stichting Vrienden van het Baafje.

  • Het bevorderen van een positieve besluitvorming door de gemeente Heiloo inzake het openhouden van het openluchtbad Het Baafje te Heiloo.
  • Het houden van toezicht op het realiseren van een adequaat en optimaal zwembad gedurende minimaal vier maanden per jaar waarbij de stichting een controlerende rol op zich neemt.
  • Het bevorderen van zwemmen als een positieve bijdrage aan de gezondheid en het behoud van het Baafje als ontmoetingsplek voor alle inwoners van Heiloo e.o.

Over de Vrienden (Bron: www.hetbaafje.nl )

Zwemmer of geen zwemmer, Het Baafje kan niet zonder uw steun. Daarom willen de Vrienden van Het Baafje iedereen die het zwembad een warm hart toedraagt daarvoor bedanken.

Back To Top