Komende evenementen


Video van het Natte Voetjes Festival 2017 in Het Baafje.
Beelden door De Uitkijkpost.
De clip van het nummer “De schoonheid van mijn val” van Alex Roeka is opgenomen in ons zwembad. Het nummer is afkomstig van zijn nieuwe album Voort.


Over ons


SSL is een lokale, maatschappelijk onderneming, zonder winstoogmerk. Momenteel beheren en exploiteren wij in de gemeente Langedijk sport- en cultuuraccommodaties, waaronder ook het openlucht zwembad De Bever in Sint Pancras. SSL ziet veel mogelijkheden om het maatschappelijke rendement van Het Baafje te verhogen. Daarbij is de inzet van vrijwilligers en een goede verbinding met de lokale bevolking een belangrijke factor. SSL wil in dit kader ook graag samen met de Supporter van Het Baafje.

Wij zijn er voor de gemeenschap, dus we doen graag wat terug voor onze trouwe bezoekers. Wie voor 1 mei een abonnement afsluit bij Het Baafje beschouwen we daarom als Supporter! Jouw supportersbijdrage wordt besteed aan nieuwe speeltoestellen. Ook ontvang je een Supporterspas die je heel veel voordeel oplevert zoals vrij entree in de zwembaden De Bever en Duikerdel. Na 1 mei betaal je hetzelfde abonnementstarief maar vervallen alle supportersvoordelen. Dus koop voor 1 mei je abonnement!

Op 1 juli 2013 heeft de gemeenteraad van Heiloo besloten het zwembad Het Baafje te verzelfstandigen. Dit raadsbesluit was gebaseerd op het onderzoek “ Exploitatieonderzoek Het Baafje “, waaruit bleek dat meer mogelijk is met Het Baafje en dat het zwembad beter geëxploiteerd kan worden door een externe partij.

In 2013 is als eerste stap een marktconsultatie gehouden, waaruit bleek dat naast de landelijke partijen, ook lokale partijen belangstelling hadden voor de exploitatie van Het Baafje. In 2014 is daarom gestart met een aanbestedingsprocedure, voor de overname van het beheer en de exploitatie. Daarbij zijn de randvoorwaarden en kaders voor de exploitatie door het college vastgesteld. Na publicatie van de aanbesteding eind 2014, zijn begin 2015 de inschrijvingen ontvangen. De inschrijvingen zijn beoordeeld op de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de financiën. De aanbieding van SSL voldoet ruimschoots aan de door de gemeente gestelde eisen en is beoordeeld als beste inschrijver.


Wij heten u graag welkom in ons zwembad!Komt u ook naar zwembad Het Baafje?